Outdoor simple útok 3


Author: Keso

Summary

Tretia z možných variant ako zahrať jednoduchý útok. Variant je založený na
breaku handlera a posunutí hry po zavretej strane. Myslím si, že netreba viac
komentárov k tomuto variantu.

for help click here

The PlayMaker Java Applet was developed by Bharat Mediratta, who can be contacted at bharat@menalto.com