Tréning

 
Sledujte kalendár pre zmeny tréningov. Všetky tréningy sú otvorené pre verejnosť.
 

Utorok: 19:00 – 20:30, ihrisko FTVŠ
Štvrtok: 18:30 – 20:00, ihrisko ZŠ Kalinčiakova
 
 
 
Trénovať v roku 2022 môžeme aj vďaka podpore športu od Bratislavského samosprávneho kraja.