Podporte športovú činnosť Outsiterz

22 February, 2016 – 14:57

Aj v tomto roku máte možnosť poukázať dve percentá z odvedenej dane (za rok 2015) v prospech neziskovej organizácie Outsiterz, ktorá je riadne zaregistovaná na pobebranie 2-3% dane.

Postup
Postup pri poukazovaní 2% alebo 3% z dane (najmä pre zamestnancov, pre iné skupiny, pozri (www.rozhodni.sk)
Pre zamestancov je prvým dôležitým termínom 15.02.2016, deň ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (nie všade to robia automaticky).
Nezabudnite zároveň požiadať zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane”.
Z tohto “Potvrdenia” si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR.
Ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/or­ganizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali, môžete nám poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR.
Do “Vyhlásenia” alebo priamo do Daňového priznania spolu so sumou, ktorú chcete poukázať, uveďte nasledujúce údaje (nájdete ich aj v sekcii Kontakt):

Údaje:
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Outsiterz
IČO:
SID: nevyplňuje sa
Adresa: Klenová 24, 831 01 Bratislava
Číslo účtu: SK 2752 0000 0000 0008 8477 16, OTP Banka Slovensko

Ak chcete poukázať 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Post a Comment