Poukážte 2% pre Outsiterz

4 March, 2009 – 11:50

Tak isto ako ostatné roky aj tento rok môžete poukázať 2% z dane pre Outsiterz. Údaje pre darcov sú nasledovné:

Outsiterz
Klenová 24, 831 01 Bratislava
ICO: 30794455
bankove spojenie: 8847716/5200
právna forma: občianske združenie.

Predvyplnené tlačivo pre fyzické osoby je  tu. Viac infoŕmácíi o postupe podania 2% najdete na stránke www.rozhodni.sk.

Post a Comment