Outdoor simple útok


Author: Keso

Summary

Takže, prvý je nábeh zo zadu, nabieha posledný v stacku do otvorenej strany.
Treba dávať pozor na Pick, niekedy je lepšie spraviť nábeh kolko od stacku a
potom kolmo zabočiť smerom k handlerovi.
Keď má handler narátané cca 3-4 vybieha aj prvý hráč zo stacku na zatvorenú stranu pre prípad, že by sa prvý nábeh nepodaril ako je to naznačené v ďalšom príklade.
V momente keď prvý nábeh dostáva prihrávku, tak sa rozbieha predposledný hráč zo stacku (teraz už posledný) na dlhú do zóny.
V prípade, že zbadá, že mu to “prvý nábeh” nevie hodiť môže spraviť cut a nábeh do disku.

 
Ak je krátky pool a nestihol by sa postaviť stack, tak ten co je označený za dumpa ide hneď po prihrávku a posunie si to s handlerom.

for help click here

The PlayMaker Java Applet was developed by Bharat Mediratta, who can be contacted at bharat@menalto.com